ΦΟΡΤΩΣΗ...

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων καθώς και της προσωπικής σας ζωής έχουν μεγάλη σημασία για την Πανεπιστημιακή Κλινική της Κολωνίας. Γι’ αυτό και θα θέλαμε σε αυτό το σημείο να σας ενημερώσουμε για το πως χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε τα δεδομένα σας. Για την Πανεπιστημιακή Κλινική είναι αυτονόητο ότι τηρούνται όλες οι νομοθετικές διατάξεις περί προστασίας δεδομένων, ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη προστασία της ιδιωτικής σας ζωής.

Διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων κατά το Άρθρο 13 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ (ΓΚΠΔ). Η εγγραφή σας στη βάση δεδομένων συμμετεχόντων είναι προαιρετική. Μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας για την εγγραφή στη βάση δεδομένων χωρίς καμία αιτιολογία και χωρίς να προκύπτει οποιοδήποτε πρόβλημα.

Σκοπός της αποθήκευσης δεδομένων

Η εγγραφή στη βάση δεδομένων συμμετεχόντων χρησιμεύει στην επικοινωνία με άτομα που ενδιαφέρονται για μελέτες ενεργητικής ή παθητικής ανοσοποίησης («μελέτες εμβολιασμού») κατά του SARS-CoV-2 («κορωνοϊός») στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19. Τα δεδομένα που παρέχετε για την επικοινωνία μαζί σας και την ενημέρωση για πιθανές μελέτες προστατεύονται. Με τα στοιχεία για την υγεία σας, μπορούμε να σας παρουσιάσουμε μεμονωμένες και στοχευμένες μελέτες που σας ενδιαφέρουν.

Γι’ αυτό, δίνετε τα στοιχεία σας με τη δέουσα προσοχή. Τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο από επιλεγμένους συνεργάτες της Πανεπιστημιακής Κλινικής της Κολωνίας.
Η επικοινωνία γίνεται αποκλειστικά από συνεργάτες της Πανεπιστημιακής Κλινικής της Κολωνίας και τα δεδομένα σας δεν μεταβιβάζονται σε τρίτους.Νομική βάση

Άρθρο 9 Παρ. 2 ι) ΓΚΠΔ για ερευνητικούς σκοπούς

Διάρκεια αποθήκευσης

Τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται για διάρκεια έως και 5 ετών και μετά από αυτή τη διάρκεια φύλαξης διαγράφονται σύμφωνα με τον κανονισμό προστασίας.

Δικαιώματα των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα

- Το δικαίωμα ανάκλησης κατά το Άρθρο 7 ΓΚΠΔ
   (Email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: impfstudien-corona@uk-koeln.de)
- Το δικαίωμα πληροφόρησης κατά το Άρθρο 15 ΓΚΠΔ
- Το δικαίωμα διόρθωσης κατά το Άρθρο 16 ΓΚΠΔ
- Το δικαίωμα διαγραφής κατά το Άρθρο 17 ΓΚΠΔ
- Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας κατά το Άρθρο 18 ΓΚΠΔ
- Το δικαίωμα μεταβιβασιμότητας δεδομένων κατά το Άρθρο 20 ΓΚΠΔ
- Το δικαίωμα προσφυγής κατά το Άρθρο 21 ΓΚΠΔ
- Το δικαίωμα προσφυγής σε εποπτική αρχή κατά το Άρθρο 77 ΓΚΠΔ