Laster...

Ansvarsfraskrivelse

Juridisk informasjon

Beskyttelse av personopplysninger og dermed personvernet ditt er av største betydning for Universitetssykehuset Köln. Vi vil derfor informere deg om hvordan vi bruker og beskytter dataene dine. Det sier seg selv at Universitetssykehuset Köln overholder alle lovbestemmelser om databeskyttelse for å garantere deg størst mulig beskyttelse av personvernet ditt.

Les nøye følgende informasjon om databeskyttelse i samsvar med artikkel 13 i EUs generelle personvernforordning (GDPR). Registreringen din i databasen er frivillig. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til registrering i databasen uten å oppgi grunn og uten at det medfører ulemper.

Formål med datalagring og behandling/h4>

Formålet med registrering i databasen er å muliggjøre effektiv kommunikasjon med personer som er interesserte i studier med aktiv eller passiv immunisering ("vaksinasjonsstudier") mot SARS-CoV-2 ("koronavirus") i forbindelse med COVID-19-pandemien. Dataene du oppgir vil bli benyttet til å ta kontakt med deg og informere deg om tilgjengelige studier. Informasjon om din helse vil gjøre det mulig for oss å informere deg om studier som kan passe deg individuelt og som kan være av særlig interesse for deg.

Vennligst skriv inn dataene dine så nøyaktig som mulig. Dataene dine blir behandlet av utvalgte ansatte ved Universitetssykehuset Köln.
Kontakt opprettes utelukkende av ansatte ved Universitetssykehuset Köln, og dataene dine blir ikke videreført til tredjepart.Juridisk grunnlag 

Art. 9 Paragraf 2 j) GDPR for vitenskapelig forskningsformål

Lagringsperiode

Personopplysningene vil bli slettet i samsvar med databeskyttelsesforskriftene etter en lagringsperiode på maks. 5 år.

Du har rett til

- Trekke tilbake samtykke i samsvar med artikkel 7 GDPR
   (e-post til impfstudien-corona@uk-koeln.de)
- Tilgang i samsvar med artikkel 15 GDPR
- Retting i samsvar med artikkel 16 GDPR
- Sletting i samsvar med artikkel 17 GDPR
- Begrensning av prosessering i samsvar med artikkel 18 GDPR
- Dataportabilitet i samsvar med artikkel 20 GDPR
- Innvending i samsvar med artikkel 21 GDPR
- Legge inn en klage til en tilsynsmyndighet i samsvar med artikkel 77 i GDPR