Lade...

Ansvarsfriskrivning

Juridisk information

Skydd av persondata och därmed din integritet är av största vikt för Vaccelerate och Universitetssjukhuset i Köln . Därför vill vi informera om hur vi använder och skyddar dina data. Det är självklart att Vaccelerate och Universitetssjukhuset i Köln iakttar alla juridiska villkor avseende dataskydd för att garantera största möjliga integritetsskydd.

Var god läs noga igenom nedanstående information avseende dataskydd förenlig med artikel 13 i EUs allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Din registrering i databasen är frivillig. Du kan när som helst återkalla ditt medgivande utan att ange något skäl och utan att det medför några olägenheter för dig.

Avsikt med datalagring och behandling

Avsikten med registrering i databasen är att möjliggöra en effektiv kommunikation med personer som är intresserade av studier rörande aktiv eller passiv immunisering ("vaccinstudier") mot SARS-CoV-2 ("coronavirus") i samband med COVID-19-pandemin. De data du registrerar används för att informera dig om tillgängliga studier. Dina hälsodata gör det möjligt för oss att individuellt och specifkt informera dig om studier som kan passa just dig.

Därför är det viktigt att registrera dina data så noggrannt som möjligt. Dina data kommer endast att behandlas av utvalda anställda vid Universitetssjukhuset i Köln för Vaccelerate.
Kontakt etableras uteslutande av anställda vid Universitetssjukhuset i Köln, och dina data kommer inte att förmedlas till tredje part.Juridisk grundval

Art. 9, paragraf 2j) GDPR för vetenskapliga forskningsändamål

Lagringsperiod

Personliga data raderas enligt dataskyddsförordningen efter en lagringstid om högst 5 år.

Du har rätt att

- Återkalla ditt medgivande enligt artikel 7 GDPR
   (E-Mail till: corona-impfstudien@uk-koeln.de)
- Tillgång enligt artikel 15 GDPR
- Rättelse enligt artikel 16 GDPR
- Radering enligt artikel 17 GDPR
- Begränsning av behandling enligt artikel 18 GDPR
- Dataportabilitet enligt artikel 20 GDPR
- Invända enigt artikel 21 GDPR
- Framföra klagomål till en tillsynsmyndighet enligt artikel 77 GDPR